3 ข้อควรรู้ก่อนเริ่มซื้อประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านออนไลน์

house on fire

จะซื้อประกันอัคคีภัยออนไลน์ หรือที่เรียกกันว่าง่าย ๆ ว่าประกันไฟไหม้บ้าน ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยบรรเทาทุกข์จากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ แต่ก่อนที่เราจะไปซื้อประกันอัคคีภัยออนไลน์ เราต้องรู้ให้แน่ชัดก่อนว่ามีอะไรที่ต้องพิจารณา เพื่อให้การซื้อประกันไฟไหม้ผ่านออนไลน์คุ้มค่ามากที่สุด

1. ครอบคลุมมูลค่าบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน

เช็กให้ดีก่อนการซื้อประกันอัคคีภัยออนไลน์ที่กำลังจะตัดสินใจจ่าย ว่ามีทุนประกันคุ้มครองถึงไหนบ้าง เพราะถ้าทุนประกันไม่คุ้มครองความเสียหายที่จะเกิดจากกรณีไฟไหม้ทั้งหมด สุดท้ายก็จะกลายเป็นปัญหาภาระค่าใช้จ่ายก้อนโตในภายหลัง โดยสิ่งที่ควรจะพิจารณาจะต้องครอบคลุมตั้งแต่มูลค่าบ้านตลอดจนทรัพย์สินทุกชิ้นภายในบ้าน ให้บริษัทจ่ายให้ตามความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจริง 


2. ไม่ควรทำประกันไฟไหม้บ้านต่ำกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สิน

อย่างที่บอกกันไปว่าถ้าอยากจะทำให้คุ้มค่าก็ควรจะเลือกแผนประกันไฟไหม้บ้านให้รัดกุม ซึ่งแผนประกันเพื่อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะ อาจมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเอาเงินประกันเต็มมูลค่าทรัพย์สิน แต่ถ้าหากทำไว้เกิน 70% ของมูลค่าทั้งหมดก็จะได้เงินคืนมากพอที่จะไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือค่าอื่นๆ ที่เกิดจากความเสียหายเพิ่มเติมนั่นเอง


3. ครอบคลุมได้มากกว่าแค่ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม

ถ้าดูแล้วว่าการคุ้มครองสิ่งที่ได้จากการซื้อประกันอัคคีภัยออนไลน์มันยังไม่พอ ก็ท็อปอัพเพิ่มความคุ้มครองกันด้วยการซื้อแผนประกันเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมอุบัติเหตุหรือภัยต่างๆ ที่จะเกิดกับที่อยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสม โดยทั่วไปจะนิยมซื้อเป็นแผนคุ้มครองภัยโจรกรรม ภัยน้ำท่วม เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *