A picture containing person
รูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ความเสี่ยงต่าง ๆ รอบตัวเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ อาชญากรรม หรือแม้แต่โรคร้ายใหม่ ๆ ปัจจุบันการทำประกันชีวิตกลายเป็นการซื้อความมั่นคงรูปแบบหนึ่งทั้งต่อชีวิตตัวเองและครอบครัว เพื่อให้เตรียมพร้อมรับเหตุที่ไม่คาดฝัน
มือผู้ชาย วางเหรียญ
การวางแผนประกันชีวิตกับผู้เชี่ยวชาญ อาจทำให้การซื้อประกันชีวิตแต่ละครั้งนั้น ตอบโจทย์มากกว่าที่คิด แถมยังเลือกได้ตรงความต้องการของคุณอีกด้วย