รู้จักกลุ่มสะพาน

 

กลุ่มสะพาน เป็นกลุ่มในลักษณะDIY (ทำเองก็ได้ง่ายจัง) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2546 ะเนื่องจากว่าตอนนั้นกลุ่มอัญจารีประกาศยุติบทบาทชั่วคราว แต่คุณฉันทลักษณ์ยังอยากทำงานประเด็นนี้ต่อ ก็เลยมาก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมา และด้วยความที่เป็นผู้สนใจเรื่องสื่อ คือทำหนังสือ/นิตยสารอยู่แล้ว และเห็นว่าสังคมไทยยังขาดสื่อที่เป็นมิตรต่อคนรักเพศ เดียวกัน หรือกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ แล และทำมันขึ้นมา

เห็นได้จากเวลาหนังสือพิมพ์ลงข่าวที่เกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกัน ที่มักจะใช้ถ้อยคำรุนแรงกว่าปกติ อันแสดงถึงอคติ ที่สังคมมีต่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือเวลาอ่านนิยาย เรื่องแต่งต่างๆ ก็จะพบแต่ตัวละคร ทอม ดี้ เกย์ กะเทย หญิงรักหญิง ชายรักชาย ที่เป็นคนอารมณ์รุนแรง วิปริตทางเพศ หมกมุ่นแต่เรื่องเซ็กส์ เป็นอันตรายต่อสังคม และวัฒนธรรมอันดีงาม(ของใคร??) เป็นส่วนใหญ่

ซึ่งมันไม่จริง และไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป

เพราะคนอารมณ์รุนแรง วิปริตทางเพศ หมกมุ่นแต่เรื่องเซ็กส์ เป็นอันตรายต่อสังคมนั้น เกิดขึ้นได้ในทุกเพศ หาได้จำเพาะแต่กับคนกลุ่มนี้เท่านั้น

กลุ่มสะพานจึงเกิดขึ้น เพื่อเชื่อม หรือเป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นธรรมในประเด็นความหลาก หลาย ทางเพศกับสังคมไทยทั่วไป

การทำงานของกลุ่มสะพาน เน้นกิจกรรมผ่านสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์, วิดีทัศน์, เว็บไซต์, ภาพยนตร์, วิทยุ, งานเขียน/วรรณกรรม ฯลฯ เป็นหลัก

ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าคนทำงานของกลุ่มสะพานมีอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้อยู่แล้ว เราจึงพยายามใช้ ความสามารถ ความถนัดจัดเจนที่เราพอมีอยู่มาทำงานในส่วนนี้ด้วย (แม้จะทำให้ ไม่มีเวลาในการดูหนัง-อ่านหนังสือ หรือไม่ได้เล่นกับแมว ไม่ได้คุยไปแฟน ไปบ้างก็ตาม ไม่เป็นไร…)

และอีกส่วนหนึ่งก็คือ เรามีความเชื่อมั่นว่า สื่อด้านวัฒนธรรมจะสามารถสร้างความเข้าใจ ในเรื่องคนรักเพศเดียวกัน หรือคนหลากหลายทางเพศ กับสังคมไทยได้ดีกว่าสื่ออื่นๆ (พวกเราส่วนใหญ่เติบโตมาด้วยงานวรรณกรรม เลยทำให้เชื่อ ในอำนาจวรรณกรรมเป็นพิเศษค่ะ ส่วนอำนาจของภาพยนตร์เชื่อรองลงมาค่ะ)

นอกจากนั้น สื่อที่กลุ่มสะพานจัดทำขึ้น มาจากมุมของ “คนทำงาน” ด้านสิทธิของคนรักเพศเดียวกัน คนหลากหลายทางเพศ รวมทั้งจากคนที่ “เป็น” คนรักเพศเดียวกันด้วย จึงเป็นการนำเสนอสื่อที่เกี่ยวกับคนกลุ่มนี้ ในอีกด้าน หรืออีกมุม ที่แตกต่างจากสื่อทั่วๆ ไป

จึงหวังว่าการทำงานของเราจะมีส่วนลดอคติที่สังคมมีต่อคนกลุ่มนี้ได้บ้างไม่มากก็น้อย(เรามองโลกในแง่ดีค่ะ)

ขณะเดียวกัน เราก็ระมัดระวังอย่างยิ่ง ที่จะไม่ไปผลิตซ้ำ หรือทำซ้ำ อคติต่างๆ ที่สังคมมีต่อกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ รวมทั้งกลุ่มคนชายขอบอื่นๆ ด้วย

นอกจากการทำสื่อแขนงต่างๆ แล้ว กลุ่มสะพานยังเน้นการทำงานที่แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ ที่ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทำให้เกิดการเลือกปฎิบัติกีดกันต่อกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ

เพราะกลุ่มสะพานมองว่ากฎหมายคือจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การยอมรับ หรือสร้างให้เกิดความเข้าใจในเรื่องบุคคล หลากหลายทางเพศได้อยู่พอสมควร ทางกลุ่มฯจึงให้เวลา กับการทำงาน หรือลงกำลังแรงกาย
(อันน้อยนิด แต่น่าจะได้ประโยชน์สูงสุด) ในเรื่องนี้ และเรื่องทำสื่อเป็นหลัก (ทำทุกเรื่องไม่ไหวจริงๆ)

เพราะหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายทำให้เกิดความเท่าเทียมได้ บุคคลที่หลากหลายทาง เพศทุกคนใน ประเทศไทย ก็จะได้รับสิทธินี้ไปพร้อมๆ กัน ไม่ใช่แค่เพียงสมาชิกของกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งเท่านั้น

กลุ่มสะพานไม่ได้ขอรับทุนจากองค์กรหรือหน่วยงานใด เราทำงานตามกำลังแรงกายเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากทุกคนทำงาน ประจำกันอยู่แล้ว กิจกรรมของกลุ่มสะพานจึงเป็นการทำงานด้วย “กำลังใจ” เป็นสำคัญ หรือที่ใครบอกว่าเป็น งานพาร์ทไทม์นั่นแหละ

ซึ่งเราก็หวังว่างานพาร์ทไทม์ กิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ ที่เราลงแรงกายเป็นหลัก และแรงทรัพย์ตามกำลังเท่าที่มีนี้ จะมีส่วนทำให้สังคมไทยมีความเข้าใจต่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้บ้าง

หรือถ้าไม่เข้าใจ ก็ไม่เป็นไร(เพราะเรารู้ว่าบางทีคนเราก็เข้าใจอะไรยากมาก) แต่ขอเพียงเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วม กันกับ คนที่แตกต่างจากตัวเอง ไม่ว่าจะแตกต่างทางเพศ ทางเชื้อชาติ ศาสนา และแตกต่างอื่นๆ โดยไม่ดูถูก เหยียดหยาม รังเกียจ ทำร้ายกัน

นั่นก็เพียงพอแล้ว…

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดอคติและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับสังคมไทยในเรื่องความหลากหลายทางเพศ
2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมด้านสิทธิมนุษยชนต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
3. เพื่อร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการรณรงค์ลดอคติ และยุติความรุนแรงต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

กิจกรรมของกลุ่มสะพาน

1. สร้างสรรค์สื่อ ผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์, วิดีทัศน์, เว็บไซต์, ภาพยนตร์, วิทยุ, งานเขียน/วรรณกรรม, เวทีการประชุม/สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะหญิงรักหญิง เพื่อนำเสนอข้อมูลอีกด้านของคนกลุ่มดังกล่าวนี้กันสังคม

2.ร่วมประชุม เสวนา และเคลื่อนไหวแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ที่เลือกปฎิบัติ หรือไม่เป็นธรรม ต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

3. อื่นๆ รับโทรศัพท์ปรึกษาปัญหา ตามแต่จะมีเวลา

ส่วนกิจกรรมสังสรรค์ ปาร์ตี้ กลุ่มสะพานไม่ได้จัดค่ะ แต่อาจมีจัดบ้างปีละครั้งเพื่อ มาพบหน้าพบตากันแบบตัวเป็นๆ ทุกเดือนตุลาคมฯลฯ

 

งานที่กลุ่มสะพานทำเป็นรูปธรรมพอสมควร

1. เป็นแกนนำในเครือข่ายทำงานเพื่อสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ อาทิเช่น สมาคมฟ้าสีรุ้ง กลุ่มสวิง บางกอกเรนโบว์ และองค์กรอื่นๆ ยื่นฟ้องก.กลาโหมต่อศาลปกครอง และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อความในใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (สด.43) และในเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจเลือกทหารที่เขียนระบุว่า”ชายไทย”หรือ บุคคลที่มีคำนำหน้าว่า “นาย” แต่มีบุคลิกลักษณะและ จิตใจคล้าย เพศหญิง มีหน้าอก หรือเต้านม หรือได้ทำการเปลี่ยนแปลงเพศ จากเพศ ชายมาเป็นเพศหญิง เป็นโรคจิตวิปริต,โรคจิตถาวร,โรคจิต…ทำให้คนเหล่านี้ไปสมัครงานไม่ได้ เพราะในการ สมัครงานทุกครั้งจะต้องมีใบสด.43 ไปด้วย

คล้ายๆ กับที่คนเราต้องมีบัตรประชาชนนั่นแหละค่ะ

ที่นี้พอในบัตรประชาชนของเราถูกเขียนเอาไว้ว่า เราเป็นโรคจิต ที่ทำงานต่างๆ เขาก็ไม่รับทำงาน อาชีพของ คนแปลงเพศส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะมีอยู่แค่เป็นนางโชว์ เป็นช่างแต่งหน้า ทั้งที่เขามีความสามารถ ศักยภาพ เท่าเทียมกับคนอื่นๆ

นอกจากนั้น การระบุถ้อยคำดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้บุคคลนั้นกลายเป็นผู้มีสถานะ เป็นเสมือนบุคคลไร้ความสามารถ ซึ่งอาจถูกโต้แย้งสิทธิในการทำนิติกรรม รวมทั้งไม่สามารถจัดทำเอกสาร เดินทางไปต่างประเทศ ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง

ซึ่งตอนนี้ศาลปกครองก็รับฟ้องแล้ว(7กพ.50) ระหว่างนี้ก็อยู่ในการต่อสู้ชั้นศาลค่ะ

และล่าสุดของล่าสุด และเมื่อ 13 ก.ย. 54 ศาลปกครองก็ได้ตัดสิน สั่งให้ก.กลาโหม แก้ไข สด.43 ที่ระบุว่ากะเทยเป็นโรคจิตถาวร โดยให้ใช้คำว่า ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด แทน 

หลายๆ คนอาจจะแปลกใจว่ากลุ่มสะพานไปทำเรื่องสด.43 ทำไม ในเมื่อมันเป็นเรื่องของกะเทย คนแปลงเพศ ที่ไม่ใช่หญิงรักหญิงสักหน่อย

ก็อยากจะอธิบายอย่างนี้ค่ะ ว่าจริงอยู่มันไม่ใช่เรื่องของหญิงรักหญิงโดยตรง แต่มันเป็นเรื่องของเราทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหน โดยเฉพาะเมื่อคุณถูกละเมิด ถูกเลือกปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

และอีกประการก็คือเรื่องนี้ก็ใกล้ชิดกับประเด็นที่กลุ่มสะพานทำงานอยู่ คือเรื่องสิทธิของคน ที่มีความหลากหลายทางเพศ ที่ถูกละเมิด หรือเลือกปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐ ที่เห็นได้อย่างชัดเจน

2. กลุ่มสะพาน ได้ร่วมกับเพื่อนๆ ในเครือข่ายทำงานฯ ในข้อ1 และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก่อตั้งกองทุน กองทุนสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้มีความหลากหลายทางเพศขึ้น เพื่อระดม ทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขเอกสารสด.43 และแก้ไขกฎ ระเบียบ กฎหมายอื่นๆ ที่เลือกปฎิบัติ ไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มคนหลากหลาย ทางเพศต่อไป

ซึ่งใครที่เล็งเห็นความสำคัญของงานนี้ อยากช่วยสนับสนุน บริจาคเงิน เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน ก็สามารถบริจาค ได้โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี

“กองทุนสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี 123-1-34489-4

3. เป็นองค์กรหลักองค์กรหนึ่งในเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ ที่ได้ลงแรงทำงาน ผลักดันให้รธน.ปี 50 ในมาตรา 30 วรรค 3 มีการลงบันทึกเจตนารมย์ที่ไม่เลือกปฎิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือมีอัตตลักษณ์ทางเพศ ที่แตกต่างนั่นแหละ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย (น่าจดจำมากกกก อิอิ)

 

ที่ติดต่อ : กลุ่มสะพาน
E- mail : ipinkpride @ gmail.com โทร. 08-5041-8477

 

ภาพบางส่วนจากกิจกรรมกลุ่มสะพาน


สัมมนาเรื่องเอกสาร สด.43 เมื่อ 30 มีนาคม 2549


ยื่นฟ้องก.กลาโหม ที่ศาลปกครอง เรื่องเอกสารสด.43
เมื่อ 29 พย.49

งานรณรงค์เรื่องมาตรา 30 ในร่างรธน. 50 ในนามเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ รว
มกับองค์กรต่างๆ เช่น อัญจารี ฟ้าสีรุ้ง เกย์การเมือง ฯลฯ เมื่อ 25 พค.50


สัมมนาเรื่องรัฐธรรมนูญ50 กับบุคคลหลากหลายทางเพศ ที่สนง.กรรมการสิทธิฯ


สัมมนาเสร็จก็ไปรัฐสภากัน

พบกับอ.เจิมศักดิ์


พบนพ.ชูชัย ศุภวงศ์ เมื่อ 4 มิย. 50 อีกรอบนึง


ถ่ายรูปรวมกันกับเพื่อนๆ เครือข่าย ที่มาจากหลายๆที่ หลายจังหวัด
สรุปคือ ช่วงร่างรธน. 50 ปีรัฐสภากันทุกสัปดาห์เลย เพื่อผลักดันมาตรา 30 


นำดอกไม้ไปมอบให้บรรดาสสร. วันไหนก็ไม่รู้ จำไม่ได้แล้ว ไปรอบที่ 3 ค่ะ


เวทีสิทธิทางเพศ พูดเรื่องสด.43 กับน้องน้ำหวาน
เมื่อ 9 เมษายน 2550


บนรถแห่ขบวนเกย์-เลสเบี้ยน งานไพรด์เมื่อปลายปี 2549


ประชุมงานเควียร์วิชาการ กลางปี 2548 มั้ง


อันนี้กับเครือข่ายแรงงานมั้ง จำมะได้อีกแล้ว


ร่วมกับบางกอกเรนโบว์ จัดงานรางวัลสื่อสร้างสรรค์สีรุ้ง
มอบรางวัลให้สื่อมวลชนต่างๆ ปี48 มั้ง(ภาพจากกะปุกค่ะ)


เสวนาเรื่องคนรักเพศเดียวกัน งานขององค์การแพธค่ะ
ปีไหนก็ไม่รู้ น่าจะ 48 มั้ง

 
งานเปิดตัวกลุ่มเกย์การเมือง+เปิดตัวหนังสือแกะกล่องเกย์ของพี่นที ธีระโรจนพงศ์


งานหนังสือสีรุ้ง ที่อ.ปีเตอร์ แจ็คสัน จัด เมื่อกลางปี 2550


ลงในหนังสือ BKK กับเกย์ มีเจ๊เดย์ วงฟูตัน นิกร จากบางกอกเรนโบว์


หลังจากหน้ามึนทำเกี่ยวกับประเด็น LGBT มานานพอสมควร…

คุณฉันทลักษณฺ รักษาอยู่ ผู้ก่อตั้งกลุ่มสะพาน  ก็ได้รับรางวัลผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชนดีเด่น ปี 2550จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อ มีนาคม 2550ที่ผ่านมา

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>