พัฒนาการความก้าวหน้าที่สำคัญในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ที่ส่งเสริมและป้องกันสิทธิของ LGBTIQs ในประเทศไทย


1. กรมสุขภาพจิต ทำหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการว่าการรักเพศเดียวกันไม่ถือเป็นความผิดปกติ เมื่อ 29 มกราคม 2545

2.เจตนารมย์รธน.50 มาตรา 30 ที่ระบุว่า “ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศ อันหมายรวมถึงบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ (Sexual Identity) หรือเพศสภาพ (Gender) หรือความหลากหลายทางเพศ (Sexual Diversity) แตกต่างจากเพศที่ผู้นั้นถือกำเนิด”

3.การแก้ไขกฎกระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารสำหรับกะเทย/สาวประเภทสอง จากการเป็น “โรคจิต” มาเป็น “ภาวะเพศสภาพ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด” (gender identity disorder)

4.พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (2546 และแก้ไขเพิ่มเติม ใน2550) ได้เพิ่มเติมการกำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายเป็นผู้รับบริการสวัสดิการสังคม พ.ศ 2555 โดยเขียนระบุกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ/คนรักเพศเดียวกัน/คนรักสองเพศ/คนข้ามเพศ/คนที่มีลักษณะเพศทางชีวภาพไม่ชัดเจน

5.ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ (ยังไม่คืบหน้า)

6.ร่างพรบ.อนามัยเจริญพันธุ์ (ยังไม่มีรายละเอียด)

7.คณะกรรมมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เกี่ยวกับสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ สืบเนื่องมาจากคุณนที ธีรโรจนพงษ์พาคู่ชีวิตเพศเดียวกันไปจดทะเบียนสมรส แต่ไม่สามารถจดได้ จึงมาร้องเรียนกับคณะกรรมธิการชุดดังกล่าว และขณะนี้คณะทำงานชุดดังกล่าว กำลังยกร่างกฎหมายรับรองการใช้ชีวิตคู่ของ LGBTIQs

8.ร่างพรบ.รับรองสิทธิคนแปลงเพศ (ยังไม่คืบหน้า)

9.ร่างพรบ.เปลี่ยนคำนำหน้านาม (ยังไม่คืบหน้า)

Share

เลสเบี้ยนและวรรณกรรมของพวกเธอ

เมื่อปี 1925 เวอร์จิเนีย วูล์ฟ นักเขียนหญิงชาวอังกฤษเคยพรรณาถึงความรักที่มีต่อเพื่อนสาวของเธอ วิตา แซควิลล์ เวสต์ ไว้ในไดอารีของเธอ ซึ่งต่อมาได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

นั่นหมายถึงว่าในปี 1925 วูล์ฟยอมรับว่าตัวเองเป็น “เลสเบี้ยน” ด้วยความรู้สึกชื่นชมในความเป็นอิสระและ ทรงอำนาจ ของตนเอง หลังจากนั้นอีก 3 ปี เธอก็เขียนนวนิยายเรื่อง Orlando ซึ่งเป็นเรื่องราวของชายที่จู่ ๆ ก็กลายเป็นหญิง และเธออุทิศหนังสือเล่มนี้เป็นของขวัญแห่งรักแด่วิตา

เรื่องอย่างนี้ไม่เคยปรากฎขึ้นก่อนศตวรรษที่ 20 ก่อนหน้านี้ ประวัติศาสตร์ของเลสเบี้ยนเงียบกริบ ไม่มีการพูดถึง ไม่มีการแสดงความพึงพอใจ และไม่มีการเขียนถึง ราวกับไม่มีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ทำให้ประวัติศาสตร์ ของวรรณกรรมเลสเบี้ยนพลอยเงียบเหงาไปด้วย

Share

วัฒนธรรมหรืออำนาจ

เราอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเสียจนกระทั่งมีคุณค่าเหลืออยู่เพียงน้อยอย่างที่เราสามารถยืนยันให้ดำรงอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายได้ (แม้แต่ข้อนี้ก็ยังเถียงกันได้) ยิ่งคุณค่าที่แฝงมากับวัฒนธรรม ยิ่งยากที่จะยืนยันให้ดำรงอยู่

เพราะวัฒนธรรมคือระบบความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งแสดงออกในรูปต่างๆ นับตั้งแต่ความคิดไปจนถึง สถาบันทางสังคมและวัตถุธรรมต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นจึงย่อมกระทบต่อความสัมพันธ์ ทางสังคมของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

คนที่ทำงานด้านวัฒนธรรมต้องมีสำนึกเรื่องนี้ให้ดีถ้าต้องการให้วัฒนธรรมมีความหมายมากกว่าเสียงบ่นลูกบ่นหลานของยายแก่

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้สัมภาษณ์ว่า ตนกำลังวิตกกังวลกับพฤติกรรม “รักร่วมเพศ” ซึ่งตนเชื่อว่าขยายตัว ขึ้นอย่างมากในสังคมไทย จึงได้ทำหนังสือถึงหน่วยราชการอื่นไม่ให้รับคน “รักร่วมเพศ” เข้าทำงาน ในขณะเดียวกันก็ขอร้องสื่อไม่ให้เสนอภาพหรือเรื่องราวของคนเหล่านี้

Share

หลอกกันเล่นหรือเปล่า

เกือบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อเหลือบไปเห็นข่าวเล็กๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์เรื่อง รณรงค์ปราบ ?ตุ๊ด? ของกระทรวงวัฒนธรรม

ตามเนื้อข่าวบอกว่า ตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมกำลังภูมิอกภูมิใจกับโครงการรณรงค์ปราบปรามสื่อลามกอนาจาร หลังจากโครงการนี้สำเร็จกระทรวงจึงนึกขึ้นมาได้ว่า มีอีกเรื่องที่ต้องจัดการนั่นคือ ?ปัญหา?เรื่องรักร่วมเพศ

อ่านข่าวนี้แล้วอยากจะบ้าตาย อันที่จริงฉันก็เห็นใจคนที่ต้องมาทำงานอยู่กระทรวงนี้เหมือนกัน เพราะมันเป็นกระทรวงที่ตั้งขึ้นมาทำไมก็ยังไม่มีใครรู้ เพราะวัฒนธรรมนั้นไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งตายตัว ไม่เหมือนโบราณสถานโบราณวัตถุหรือการเต้นระบำรำฟ้อนอย่างที่กรมศิลป์ หรือ นาฏศิลป์เขารับผิดชอบ วัฒนธรรมนั้นคือ ชีวิต เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่แทบจะจับต้องไม่ได้เลยด้วยซ้ำ

Share

วัฒนธรรมเกลียดตุ๊ด เกย์ ทอม ดี้ ฯลฯ


คุณผู้อ่านสงสัยบ้างไหมว่า ‘การทำงานด้านวัฒนธรรม’ นี่คืออะไรกันแน่ เพราะดูเหมือน ‘สาร’ ที่สื่อมาจาก ข้าราชการระดับต่างๆ ในกระทรวงวัฒนธรรม ดูจะเป็นเรื่องของการพยายามจะทำให้คนไทยคิด เชื่อ
ชอบ และประพฤติตามเกณฑ์ความถูกต้องแบบเดียว เพื่อรักษาความเป็นไทยตามนิยามของรัฐหรือเคร่งครัด กับมาตรฐานความถูกต้องดีงามชุดเดียวกัน

อย่างข่าวที่ว่าท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงปัญหาความเบี่ยงเบนทางเพศว่า

“กระทรวงจะรณรงค์อย่างจริงจังเกี่ยวกับพฤติกรรมรักร่วมเพศ แม้ว่าจะไม่สามารถไปไล่จับให้เข้าคุก หรือมีบท ลงโทษทางกฎหมาย เหมือน กับสื่อลามกอนาจาร แต่จะเรียกร้องให้ประชาสังคมช่วยกัน ต่อต้านไม่ให้พฤติกรรม รักร่วมเพศแพร่ระบาด ไปมากกว่านี้ รวมทั้งในสื่อต่างๆ ไม่ควรที่จะให้มี การนำแสดงรักร่วมเพศ ออกอากาศโดยกระทรวงวัฒนธรรมจะทำหนังสือไปถึงสถานีโทรทัศน์ทุกช่องเพื่อขอความร่วมมือ”

Share

สตีเฟน ฟังค์ นายทหารเกย์ผู้ปฏิเสธสงคราม

สตีเฟน ฟังค์ พ้นโทษแล้ววันนี้

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ณ เมืองซานฟรายซิสโก องค์กรต่อต้านสงคราม A.N.S.W.E.R. (Act Now to Stop War & End Racism)มอบรางวัลนักกิจกรรมรุ่นเยาว์แห่งขบวนการต่อต้านสงครามให้เขา และต้อนรับการ กลับบ้านของเขาอย่างอบอุ่น

สตีเฟน ฟังค์ เป็นใครและมีความสำคัญอย่างไรหรือ

เขาเป็นเด็กหนุ่มอายุเพียง ๒๑ ปีและเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว เขามียศสิบตรีในหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐ

เมื่อสหรัฐประกาศสงครามกับอิรัก หน่วยนาวิกโยธินของเขาถูกสั่งให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในอิรัก แต่สตีเฟน ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมรบ เขากลับมาเข้าร่วมกับขบวนการต่อต้านสงคราม เขาขึ้นพูดบนเวทีต่อต้าน สงคราม ในฐานะทหารที่ไม่เห็นด้วยกับสงครามและจะไม่ยอมกระทำตามคำสั่งของกองทัพ

เขายังประกาศอย่างเต็มตัวอีกว่า เขาเป็นเกย์

เขาชี้ให้เห็นว่ากองทัพสหรัฐนั้นเต็มไปด้วยการเหยียดผิวและการเกลียดชังคนรักเพศเดียวกันอย่างไร

Share

จากเลขาธิการสหประชาชาติ บัน คี-มูน

สารถึงที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศ จากเลขาธิการสหประชาชาติ บัน คี-มูน

ณ นครเจนีวา (สวิตเซอร์แลนด์) วันที่ 7 มีนาคม 2555

มาดาม ลาแซรี ประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน สมาชิกผู้ทรงเกียรติของคณะมนตรี คุณพิเลย์ สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ ฯพณฯ ผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมมีความยินดีในการกล่าวถึงวาระการประชุมแห่งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

บางคนกล่าวว่าเรื่องวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนมาก ผมเข้าใจดี เพราะผมก็เหมือนคนอื่น ๆ ในรุ่นเดียวกันกับผม ที่ไม่คุ้นเคยกับการพูดถึงเรื่องเหล่านี้ แต่เนื่องจากหลายชีวิตต้องเผชิญกับอันตราย ผมจึงต้องพูดเรื่องนี้ และเพราะมันเป็นหน้าที่ของพวกเรา ที่จะยึดหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในการปกป้องสิทธิของทุกคน ในทุก ๆ ที่

Share

RAINBOW warrior

 RAINBOW warrior

‘Being a lesbian is tiring,” said Chantalak Raksayoo, ”but one should take pride in one’s self. And I’m proud of who I am.”

Chantalak, 36, is the founder of Sapaan, an alternative media source for lesbian, gay, bisexual and transgender people (LGBT). When her organisation joined the National Book Fair recently, their booth was searched and three books were banned for portraying ”sexually explicit” love scenes between lesbian lovers.

The books are romantic short stories about same-sex relationships, and the passages they contain involving sexual acts are only a small part of the narratives. This is the case in seized novel She 3. When the books were confiscated, Chantalak could do nothing but watch. ”But I wouldn’t let that happen again,” she said firmly.

Share

่รักเพศเดียวกันไม่ติดคุก แต่ยังต้องถูกคุมขังจากความไม่รู้ของสังคม

บทความ โดย สุมาลี โตกทอง
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
มักมีคำกล่าวอยู่เสมอว่าสังคมไทยใจดี’ไม่เคยรังเกียจคนรักเพศเดียวกัน’ ตราบใดที่ “คนพวกนี้” ไม่ทำอะไรที่ เกินหน้า เกินตา เกินงาม หรือพูดง่ายๆ “อย่าล้ำเส้น”

คำกล่าวนี้สะท้อนนัยยะสำคัญสองประการต่อ ประเด็นคนรักเพศเดียวกันของสังคมไทย

Share

บ้านข้างล่าง

บทความ โดย หลิน

 

เสียงร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ดังขึ้นมาจากสวนข้างล่าง ทำให้ฉันนึกขึ้นมาได้ว่า วันนี้เป็นวันเกิดครบรอบขวบ ปีแรกของหนูน้อยซิลวี่ ลูกสาวคนเล็กของ “บ้านข้างล่าง”

ตายายและญาติพี่น้องของหนูน้อยมากันพร้อมหน้า ฉันไม่รู้ว่าซิลวี่จะรู้หรือยังว่า “วันเกิด” แปลว่าอะไร แต่เธอคงมี ความสุขตามประสาเด็ก ๆ กับของกินอร่อย ๆ และเพื่อนเล่นมากมาย

บ้านของเราหลังนี้เป็นบ้าน 2 ชั้น อายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ฉันเช่าห้องอยู่ชั้นบน ชั้นนี้ เราอยู่ด้วยกัน 3 คน มีฉัน เจ้าของบ้านชื่อ ร็อค และคนเช่าบ้านอีกคนหนึ่ง ชื่อ สเตซี่ เราเป็นหญิงรักหญิงด้วยกันทั้งหมด

ส่วนบ้านข้างล่างนั้น เป็นของจูลี่และเจนนี่ คู่รักหญิงรักหญิง ทั้งสองมีลูกสาวด้วยกัน 2 คน คนโตชื่อ เฮเซล อายุ 4 ขวบ ส่วนคนเล็กก็คือ ซิลวี่ ผู้เป็นเจ้าของงานวันเกิดวันนี้

บ้านของเราจะเป็นบ้านหญิงรักหญิงทั้งหลังรึเปล่ายังไม่รู้แน่ เพราะต้องรอดูเฮเซล กับซิลวี่ตอนโตเสียก่อน

Share

คำประกาศสิทธิทางเพศ : ปฏิญญาสากลวาเลนเซียว่าด้วยเรื่องสิทธิทางเพศ

สิทธิทางเพศ เป็นสิทธิมนุษยชนชั้นมูลฐานที่ได้รับการประกาศไว้ในปี ค.ศ. 1994 ที่กรุงวาเลนเซีย ประเทศสเปน การประชุมระดับโลกเรื่องเพศวิทยา ครั้งที่ 8 เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในสิทธิของบุคคลทุกเพศตามที่ถูกที่ควร

Share

รัฐแทรกแซงเซ็กซ์?

บทความโดย ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ให้ที่ทางกับความเชื่อความเห็นที่แตกต่างมากขึ้นในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา เราได้เห็นการแลกเปลี่ยน/โต้เถียงของคนหลากหลายกลุ่มในประเด็นต่างๆในอาณาบริเวณทางสังคมอย่างสถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน

บางกลุ่มที่ไม่ได้ออกมาแลกเปลี่ยนความเห็นตรงๆในเรื่องสิทธิหรือการปลดปล่อยอาจจะแสดงการดำรงอยู่ของตัวตนที่ แตก ต่างออกมาในรูปของพาเหรด / คานิวาล / เฟสติวัล (ที่รูปแบบคล้ายๆกับพาเหรดแฟชั่นที่รัฐไทยทุ่มทุนจัดเพื่อ ผลักดันให้กรุงเทพฯเป็นศูนย์กลางแฟชั่นเลยละ) หรือภาพยนตร์ละครที่หลายคนชอบและชื่นชม แต่ก็ขัดตาขัดใจอีก หลายๆ คน

เรื่องหนึ่งที่โต้แย้งต่อรองกันมาโดยตลอดก็คือเรื่องเซ็กซ์ โดย ‘กรอบ’ ที่เชื่อกันว่าถูกต้องดีงามได้ถูกท้าทาย โดยวิถีปฏิบัติและรสนิยมที่ต่างไป

Share

บันทึกการแต่งงานครั้งประวัติศาสตร์ 2004

หลิน-รายงานจากซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา

ศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

“ผมแต่งงานแล้วนะ” รัสตี้เดินเข้ามาประกาศในครัวของโบสถ์ชาวสายรุ้ง ที่ฉันและเขามาช่วยกันทำอาหารแจกฟรีให้คนยากจนและคนไร้ที่อยู่อาศัย เมื่อได้ฟังครั้งแรกฉันนึกว่าเขาพูดล้อเล่น ก็เกย์ที่ไหนจะมีสิทธิแต่งงานในประเทศนี้ได้ล่ะ กฎหมายของสหรัฐปิดช่องไว้แต่โดยสิ้นเชิง ยิ่งมีจอร์จ บุชเป็นประธานาธิบดีด้วยแล้วคงเป็นไปไม่ได้แน่นอน แต่คำสนทนาของชาวเกย์อื่น ๆ ในครัวเรื่อง การแต่งงาน ทำให้ฉันรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นในเมืองซานฟรานซิสโก


 

Share

เลสลี่จาง : โศกนาฏกรรมสีม่วง

บทความ โดย อนุรักษ์ ภาคภูมิ

 

ในขณะที่สถานการณ์ความปั่นป่วนของสงครามระหว่างสหรัฐกับอิรักกำลังทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะข่าวที่สร้างความ สลดหดหู่และช็อคผู้คนในเวลาเดียวกันก็คือซูเปอร์สตาร์คนดังของฮ่องกง ‘เลสลี่จาง’ ปลิดชีพตัวเองด้วยการ กระโดด ตึกจากชั้นที่ 24 ของโรงแรมหรูกลางกรุงและเสียชีวิตต่อมาในค่ำวันที่ 1 เมษายน

ระยะแรกของการเสนอข่าวมีการพยายามไม่เจาะจงอย่างแน่ชัดว่าผู้ตายเป็นใคร เพราะอาจเป็นเรื่อง ‘ผิดฝาผิดตัว’ ไปได้ โดยทราบจากหลักฐานว่าผู้ตายแซ่ ‘จาง’ อีกทั้งวันเกิดเหตุก็ตรงกับวัน April’s fool Day หลายคนจึงไม่ปักใจ เชื่อว่าข่าวเลสลี่จางฆ่าตัวตายเป็นเรื่องจริง เพราะอาจเป็นเรื่องโกหกที่อำกันเล่น แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม น.ส.พ.ไทย หลาย ฉบับต่างเสนอข่าวว่าผู้ตายเป็นเลสลี่จาง โดยแจ้งสาเหตุของการฆ่าตัวตายว่า เนื่องมาจากการถูกกดดัน ที่เป็น เกย์

Share

Toy story : กับความสัมพันธ์ของนก แตงกวา ปลากระเบน

บทความ โดย การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์

 

เดวิด หว่อง เจ้าพ่อเซ็กซ์ช็อป เจ้าของร้านขายอุปกรณ์รายใหญ่ในสิงคโปร์ และมีสาขากว่า 15 แห่งทั่วโลก เคยให้สัมภาษณ์กับผู้จัดการออนไลน์ ไว้ว่า

“เมืองไทยดังเรื่องเซ็กซ์มาก แต่เรื่องเซ็กส์กลับเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยชอบพูดกัน ในเมืองไทยก็ไม่ค่อยมีเซ็กซ์ช็อป เห็นชัดๆ แบบผม”

Share

ไปเซ็กส์ช็อปกันดีกว่า

บทความโดย หลิน

เพื่อนเจ้ากรรมรู้ว่าเรากำลังจะกลับมาเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยช่วงปิดเทอมพากันฝากซื้อของที่หาซื้อไม่ได้ใน เมืองไทย สารพัดสารเพจนเราเองไม่รู้ว่าเขาไปรู้มาจากไหนกันนะว่ามีสินค้าเช่นนี้ปรากฏอยู่ในโลก

ของที่ว่านี้อย่างนึงก็คือ dental dam หรือเรียกง่าย ๆ ก็คือ แผ่นยางอนามัย สำหรับคนที่ไม่รู้จักคง ทำหน้างง ๆ กับชื่อแปลก ๆ ของมัน หน้าที่ของเจ้าแผ่นยางนี้ก็คล้าย ๆ ถุงยางอนามัย แต่แผ่นยางนี้มี ไว้ใช้ป้องกันการติดเชื้อ เวลาทำออรัลเซ็กซ์โดยเฉพาะ อาจจะเป็นระหว่างหญิงกับหญิง หรือเวลาที่ผู้ชายทำให้ผู้หญิง

เพื่อนเจ้ากรรมคนนี้ไม่ได้สั่งซื้อแค่อันสองอัน แต่จะเอาทีเดียวถึงสี่สิบอัน ! แล้วจะไปหาที่ไหนล่ะเนี่ย ถ้าไม่ใช่ที่ เซ็กซ์ชอป !

ด้วยความที่เป็นหญิงไทยถูกอบรมสั่งสอนมาให้มีความละอายในเรื่องเพศ ๆ ความคิดที่จะพาตัวและใบหน้าของเรา เข้าไปในร้านเซ็กซ์ชอปนั้นค่อนข้างจะน่าอกสั่นขวัญแขวนอยู่ไม่น้อย

Share

แฟนฉัน : การเล่นหนังยางแบบเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย

บทความ โดย ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่

เพิ่งได้มีโอกาสดูภาพยนตร์สุดฮิตอย่างแฟนฉันไปเมื่อไม่กี่วันนี้เอง แล้วก็พบว่าฉากที่มีมากที่สุดในหนัง เรื่อง แฟนฉันก็คือฉากการละเล่นของเด็ก ๆ

ตั้งแต่เล่นตุ๊กตากระดาษ เล่นละคร ‘น้ำเน่า’ ในกลุ่มเด็กผู้หญิง เล่นต่อสู้แบบหนังจีนกำลังภายใน (ซึ่งไม่เน่า) เล่นฟุตบอล ของกลุ่มเด็กผู้ชาย แต่ที่น่าสนใจมากที่สุดคือฉากการเล่นหนังยาง (หรือ ‘ยางวง’ คำเรียกหนังยาง ของเด็กต่างจังหวัด) ของเด็ก ๆ ในเรื่อง

และจากการสังเกตของผู้เขียนพบว่าการเล่นหนังยางชนิดเดียวกันนี้ จะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันในกลุ่ม ของเด็กผู้หญิง และกลุ่มเด็กผู้ชาย

Share

งานเสวนา : ก้าวต่อไปของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ฝั่งทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ร่วมจัดโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สมาคมฟ้าสีรุ้ง เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย มูลนิธิธีรนาถกาญจนอักษร กลุ่มสะพาน กลุ่มบ้านเราแสนสุขใจ และมูลนิธิ forsogi

Share

นวนิยายหญิงรักหญิง : เราเคยพบกันในความรัก 4

@มน. มีนา


ดาริกาเรียกแท็กซี่กลับไปสถานีขนส่งเมื่อใกล้เย็น รถทัวร์มีตอนประมาณ 6 โมง และนั่นก็จะทำให้หล่อนถึงบ้าน ก่อนเที่ยงคืน ไม่ดึกเกินไปนัก แม้ว่าคนที่นั่นจะเข้านอนกันตั้งแต่ 3 ทุ่มก็ตาม

เหมือนมาสนึกชีวิตที่นั่นออก มันอาจจะง่าย หรือโรแมนติกดี สำหรับคนจากในเมืองที่เดินทางมาพักผ่อนไม่กี่วันแล้วก็จากไป แต่สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยชีวิตเช่นนั้น เคยอยู่แต่ในเมืองเจริญ ที่มีความสะดวกสบาย หรือร้านรวงไว้บริการ แล้วต้องไปใช้ชีวิตที่นั่น มันไม่โรแมนติกเลยสักนิดเดียว

แม้จะเคยใช้ชีวิตช่วงหนึ่งที่นั่น แต่ดาริกาก็จากมันไปนับสิบปีไม่ต่างจากเธอสักเท่าไร มันจึงไม่ใช่ความดัดจริตที่หล่อนอยู่กับมันไม่ได้ อย่างที่ญาติบางคนนินทาว่าหล่อน

เพราะเธอเอง ก็ไม่แน่ใจเลยว่าจะอยู่ที่นั่นได้หรือเปล่า สังคมต่างจังหวัดมีด้านที่น่ารัก ขณะเดียวกันมันก็มีด้านที่น่ารังเกียจแอบแฝงอยู่ด้วยเหมือนกัน

ไม่ง่ายเลยสำหรับดาริกา ช่างน่าเห็นใจหล่อนนัก

เหมือนมาสเล่าให้เบญญาฟัง เมื่อหล่อนกลับถึงบ้านเมื่อเย็นมากแล้ว

“เค้าสวยมากๆ เลยนะคะเบญ สวยแบบที่เค้าชอบอ่ะ” เหมือนมาสยังตื่นเต้นกับความสวยของดาริกาไม่หาย ขณะเบญญานิ่วหน้า ขมวดคิ้ว

“ยังไงละเนี่ย ตัวเล็ก”

“อุ้ยไม่ใช่อย่างนั้น มาสไม่ได้คิดอะไรกับดาวเค้า แต่ชมประสาผู้หญิงชมผู้หญิงสวยน่ะค่ะ” เหมือนมาสรีบบอก แม้ท่าทางหวงๆ ของเบญญาจะแสร้งทำล้อเล่นก็เถอะ

นี่อาจจะเป็นข้อแตกต่างอีกอย่างของการเป็นผู้หญิงที่รักผู้หญิง กับผู้หญิงที่รักผู้ชาย มันคงง่ายและไม่ต้องมีคำอธิบายใดตามมา หากผู้หญิงที่รักเพศตรงข้ามจะแสดงความชื่นชม หรือปลื้มผู้หญิงสักคน แต่มันไม่ง่ายเท่าไรเลย หากเป็นหญิงรักหญิง

Share

นวนิยายหญิงรักหญิง : เราเคยพบกันในความรัก 3

 

ตอนที่ 3
@มน. มีนา

เบญญาหลับไปแล้วอย่างง่ายดายเหมือนทุกค่ำคืน และเหมือนมาสก็ชอบที่จะได้นั่งมองหล่อนเงียบๆ แบบนี้

แพขนตายาวดกดำ ทาบทับบนเปลือกตา วงหน้าสะอาดสะอ้าน สันจมูกโด่งได้รูป เข้ากับริมฝีปาก หล่อนเป็นคนที่จัดว่าหน้าตาดี ชวนมอง นึกไม่ออกเหมือนกัน หากเบญญาไม่มีชีวิตทางเพศแบบนี้ ป่านฉะนี้หล่อนจะเป็นแบบไหน เป็นภรรยาของใคร มีลูกแล้วกี่คน

แต่ก็นั่นแหละ เบญญาไม่เคยเดตกับผู้ชาย รอบตัวหล่อนมีแต่สาวๆ ล้อมหน้าล้อมหลัง หล่อนแน่วแน่ในการรักผู้หญิงด้วยกันมาแต่อ้อนแต่ออกจากที่หล่อนเคยเล่าให้เธอฟัง

เหมือนมาสเสียอีก เธอเคยมีรักแรกในสมัยเป็นวัยรุ่นกับชายหนุ่มรุ่นพี่ข้างบ้าน มีความสุขไปวันๆ กับการได้แอบมองเขา แค่ได้เห็นเขายืนอยู่หน้าบ้าน ใจก็เต้นไม่เป็นจังหวะ แล้วต่อมาเด็กสาวคนนั้นก็อกหัก เมื่อรุ่นพี่สุดเท่มากับสาวแสนสวย

เริ่มจากชายหนุ่ม และก็อีกหลายหนุ่ม ทว่าสุดสุดท้าย เธอก็เลือกผู้หญิงคนนี้ มันง่ายกว่าสำหรับการใช้ชีวิตของเธอ

เหมือนมาสเคยอยากมีลูกเหมือนเพื่อนๆ ที่รู้จัก แต่เมื่อถามตัวเองจนถึงที่สุดแล้ว เธอก็พบว่าตัวเองอยากมีชีวิตแบบนี้มากกว่า แม่เคยแสดงความเป็นกังวลห่วงใยว่าจะอยู่ยังไงถ้าแก่ตัวลงไม่มีลูกมีผัว

แต่พอเธอถามแม่กลับไปว่าแม่เคยมีผัวแล้วทำไมไม่อยู่ด้วยกันล่ะ จากนั้นแม่ก็ไม่ถามอีกเลย เรื่องเธอกับเบญญา

Share