งานเสวนา : ก้าวต่อไปของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ นาฬิกา – ลงทะเบียนการสัมมนา
เวลา ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ นาฬิกา – กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีสาธารณะ โดย นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เวลา ๐๙.๔๐ – ๑๐.๓๐ นาฬิกา – อภิปราย เรื่อง สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย
นำการการอภิปรายโดย ดร.กนกวรรณ ธาราวรรณ

ร่วมอภิปรายโดย
๑) การตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหาร กองประจำการ (ทหารเกณฑ์ )ผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม
๒) การแก้ไขรายการคำนำหน้าชื่อ สิริรลดา โตครพัฒน์ **
๓) การรับบริจาคเลือดของสภากาชาดไทย สุภัทรา นาคผิว

* ระหว่างการสนทนาจะเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๓๐ นาฬิกา ระดมความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสวัสดิการทางสังคม 

นำการการอภิปรายโดย สุภัทรา นาคผิว
ร่วมอภิปรายโดย
๑) ดนัย ลินจงรัตน์
๒) สุมาลี โตกทอง
๓) คฑาวุธ ครั้งพิบูล

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ก้าวต่อไป กรณีศึกษา กฎหมายรับรองสถานะคู่ชีวิต

ร่วมอภิปรายโดยสมชาย ปรีชาศิลปะกุล**
รณภูมิ สามัคคีคารมย์
ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่
ไพศาล ลิขิตปรีชากุล**

เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๖.๔๕ นาฬิกา สรุปการสัมมนา/ปิดการสัมมนาโดย นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิชกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พิธีกรตลอดงาน เจษฎา แต้สมบัติ

**วิทยากรอยู่ระหว่างการประสานงาน

Share

Pages: 1 2

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>