Category Archives: กิจกรรม

งานเสวนา : ก้าวต่อไปของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ฝั่งทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ร่วมจัดโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สมาคมฟ้าสีรุ้ง เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย  มูลนิธิธีรนาถกาญจนอักษร กลุ่มสะพาน กลุ่มบ้านเราแสนสุขใจ และมูลนิธิ forsogi

Share

พบบูธนิยายสีรุ้งที่งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ 18-28 ตค.นี้

สำนักพิมพ์สะพาน ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์วรรรกรรมแนว LGBT ได้ไปเปิดบูธเพื่อจำหน่ายหนังสือ
ในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ศูนยืประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 18-28 ตุลาคม 2555

เวลา 10.00-20.00น. พบกับวรรรกรรมสีรุ้งที่หลากหลายได้ที่บูธเลขที่ P09 โซน C ค่ะ

Share
rat1

บันทึกเจตนารมย์รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย ปี2550 ว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศ

ในที่สุด ก็ได้เห็นเสียที สำหรับบันทึกเจตนารมย์รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ที่เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ ได้ลงแรง รณรงค์กันอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อให้เพิ่มเติมคำว่าความหลาก หลายทางเพศ ลงในร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 30 ในวรรค 3 ที่เขียนว่า

วรรค1>>”บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

Share